Bestemmelser om tildeling

BESTEMMELSER OM TILDELING AV TREIDERHYTTA FOR ANDELSHAVERE

I ORMHAMAR HYTTEFORENING

 1. Enhver som har et personlig andelsbevis, kan søke om å få leie hytta. Pensjonister og enker/enkemenn etter andelshavere, kan søke om å få leie hytta på lik linje med de som arbeider heltid/deltid.

  MED UNNTAK AV SKOLEFERIER OG PÅSKEFERIEN.

  Hvis hytta er ledig etter at søknadsfristen er utløpt, får førstemann som søker, hytta.
 1. Hytta tildeles etter loddtrekning etter at følgende søknadsfrist er utløpt:
  For skolens vinterferie: 15. Desember året før.
  For påskeferien: 15. Januar samme år.
  For skolens sommerferie 15. April samme år.
  For skolens Høstferie 1. August samme år.
  For Rakfiskfestivalen 1. September samme år.
  For jul/nyttårshelgen 15. Oktober samme år.
  For de resterende tidsrom i kalenderåret, gjelder det en søknadsfrist på 1 mnd. før hytta ønskes leid.

 1. Leier for en hel uke har førsteprioritet.
  Uke – utleie er fra søndag kl.16:00 til påfølgende søndag kl.16:00, eller eksempel: mandag til mandag tirsdag til tirsdag.

 1. Jeg er klar over, at hvis hytta blir avbestilt så sent som en uke før den skal benyttes, må jeg betale for hele leieperioden. Eneste unntak er hvis sykdom inntreffer hos hytteleier, ektefelle eller barn. Det må straks gis beskjed til leder / nestleder.

 1. Alle kan søke om leie av hytta i skolens vinter og høstferie, som deles i to, fra fredag kl. 16:00 til onsdag kl.16:00 og fra onsdag kl.16:00 til søndag kl.16:00. Andelseiere med skolepliktige barn har fortrinnsrett.
 1. PÅSKEFERIEN:

  Er på lik linje vedrørende tildeling av hytta i påskeferien enten de har skolebarn eller ikke.
  Påskeferien deles i 2 – to deler, fra fredag (før palmesøndag) kl.16:00 til onsdag (før skjærtorsdag kl.16:00)
  og fra samme tidspunkt onsdag til mandag 2. Påskedag kl.16:00.

 1. De som får hytta tildelt ved eller uten loddtrekning, får en sperrefrist på 2 – to år i forhold til de som ikke har
  leid hytta i samme periode. Videre vil den som har lengst ansiennitet fra siste gang han/hun leide hytta, bli lagt til grunn.

 1. Alle kan søke om å leie hytta, men punkt 7 legges til grunn ved tildeling.

    9.   Hytte leie betales før utlevering av nøkkel til konto 9365.15.669149365.15.66914. Nøkkelen leveres tilbake ved hjemkomst til den som har utlevert den.

   10. Hytte leiere kan ikke overdra hytta til andre.

Endring godkjent på Årsmøte 25.02.2013

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *